Det är vi som är Trenovus AB

Vill du ha hjälp av oss är du välkommen att ringa eller maila oss på respektive nummer och epostadress nedanför.

Nicklas Wetterlin

Projektledare

Magnus Hult

Projektledare/VD

Alexander Taylor

Snickare/Arbetsledare

Du kan även kontakta oss via info@trenovus.se så får du rätt hjälp av rätt person hos oss!

Fakturering

Trenovus AB önskar digitala fakturor.

Trenovus AB arbetar aktivt med att effektivisera de administrativa processerna i bolaget.

Som ett led i detta arbete inför vi elektronisk fakturahantering. Det innebär att vi ber er skicka era fakturor till oss via e-post eller som e-faktura.

Främst vill vi ta emot e-fakturor

Vi använder oss av Opus Capita som VAN-operatör och vi kan ta emot e-fakturor i formatet Svefaktura 1.0.För att skicka e-fakturor till oss så behöver ni vår EDI-adress, den är:

EDI-adress: 5569198723

VAN: Opus Capital

Format: Svefaktura 1.0

Tekniska frågor: support@bygglet.com

Om ni inte kan skicka e-fakturor så ber vi er skicka fakturorna via e-post.

För att skicka fakturan via e-post så ska den mailas till faktura@trenovus.se. Det är viktigt att vår fakturaadress framgår på fakturan samt Projektnummer och vår referens.

Vår fakturaadress är:

Trenovus AB
FE 20818
838 76 Frösön

Organisationsnummer: 556919-8723

Ett stort tack på förhand för er medverkan!

Med vänlig hälsningar

Trenovus AB